กด1 อ.อภิโชค

โทร 1900 222 111 เลือกนักคำนวณ
กด1 อ.อภิโชค
ประวัติ : วิเคราะห์ตัวเลขมาแล้วไม่น้อยกว่า 30 ปี ใช้หลักจากสถิติ สูตรที่คิดค้นขึ้นเองและ สูตรทั่วไป สูตรร้อยมาลัย สูตรเดินดี หลายสูตรมาชนกัน แล้วตรงกันมักจะไม่พลาดงวดนั้น หลังจากนั้นตรวจสอบสูตรอย่างละเอียด จะทำให้มีความแม่นยำสูง

สถิติ กด1 อ.อภิโชค ประจำปี 2558

งวด/รางวัล ผลสลากฯ 2ตัวท้าย รว1 3ตัวท้าย รว1 รางวัลเลขท้าย2ตัว
16 มกราคม 2558
1 กุมภาพันธ์ 2558  155537-79 ถูกตัวกลับ 97 
16 กุมภาพันธ์ 2558  001864-90  เด่น 8 สามตัว 684
1 มีนาคม 2558
16 มีนาคม 2558
1 เมษายน 2558
16 เมษายน 2558
2 พฤษภาคม 2558
16 พฤษภาคม 2558
1 มิถุนายน 2558
16 มิถุนายน 2558
1 กรกฎาคม 2558
16 กรกฎาคม 2558
1 สิงหาคม 2558
16 สิงหาคม 2558
1 กันยายน 2558
16 กันยายน 2558
1 ตุลาคม 2558
16 ตุลาคม 2558
1 พฤศจิกายน 2558
16 พฤศจิกายน 2558
1 ธันวาคม 2558
16 ธันวาคม 2558
30 ธันวาคม 2558

สถิติ กด1 อ.อภิโชค ประจำปี 2557

งวด/รางวัล ผลสลากฯ 2ตัวท้าย รว1 3ตัวท้าย รว1 รางวัลเลขท้าย2ตัว
16 มกราคม 2557 306902-52 เด่น 2 ถูกตรงๆ 52
1 กุมภาพันธ์ 2557  180149-95 เด่น 4 ถูกตรงๆ 49 
16 กุมภาพันธ์ 2557
1 มีนาคม 2557
16 มีนาคม 2557  531404-79 ถูกตรงๆ 79 
1 เมษายน 2557 028866-95  ถูกตรงๆ 95 
16 เมษายน 2557  253406-26  ถูกตรงๆ 06  ถูกสามตัวตรง 406
2 พฤษภาคม 2557
16 พฤษภาคม 2557
1 มิถุนายน 2557
16 มิถุนายน 2557 673920-95  ตัวกลับ 59
1 กรกฎาคม 2557
16 กรกฎาคม 2557 468728-45 เด่น7-8 ตัวกลับ 82  ตรงๆ 45
1 สิงหาคม 2557
16 สิงหาคม 2557
1 กันยายน 2557
16 กันยายน 2557
1 ตุลาคม 2557
16 ตุลาคม 2557 656409-94  เด่น9 – 49ตัวกลับ
1 พฤศจิกายน 2557 206608-44 เด่น0 ตัวกลับ80 
16 พฤศจิกายน 2557 479804-25 เด่น0 ตัวกลับ 048  ตรงๆ 25
1 ธันวาคม 2557
16 ธันวาคม 2557
30 ธันวาคม 2557

สถิติ กด1 อ.อภิโชค ประจำปี 2556

งวด/รางวัล ผลสลากฯ 2ตัวท้าย รว1 3ตัวท้าย รว1 รางวัลเลขท้าย2ตัว
16 มกราคม 2556 82098108 8 80
1 กุมภาพันธ์ 2556
16 กุมภาพันธ์ 2556 368257-09  เด่น 2 ตัวกลับ 75
1 มีนาคม 2556
16 มีนาคม 2556 968433-52  เด่น 5 ตรงๆ 52 
1 เมษายน 2556  571688-53 เด่น 3 ตัวกลับ 35 
16 เมษายน 2556
2 พฤษภาคม 2556  603458-07 ตัวกลับ 70
16 พฤษภาคม 2556 687125-56  ตรงๆ 25  ตรงๆ 56
1 มิถุนายน 2556
16 มิถุนายน 2556
1 กรกฎาคม 2556 646905-51  ตัวกลับ 50  ตรงๆ 51
16 กรกฎาคม 2556
1 สิงหาคม 2556
16 สิงหาคม 2556 321327-20  ตรงๆ 20
1 กันยายน 2556
16 กันยายน 2556 562684-63 เด่น 4 ตัวกลับ 48 
1 ตุลาคม 2556  647882-14 ถูกตัวกลับ 28 
16 ตุลาคม 2556  963289-60  ถูกตัวกลับ 06
1 พฤศจิกายน 2556 739804-47 ถูก 04 ตรงๆ
16 พฤศจิกายน 2556 806925-28   ถูกตัวกลับ 52
1 ธันวาคม 2556  168795-27   ฟันธงถูกตัวกลับ 72
16 ธันวาคม 2556 341767-79  ถูกตัวกลับ 76
30 ธันวาคม 2556

สถิติย้อนหลังปีก่อนๆ