กด2 อ.นำชัย

โทร 1900 222 111 เลือกนักคำนวณ
กด2 อ.นำชัย
วิเคราะห์ตัวเลขมาแล้วไม่น้อยกว่า 35 ปี คำนวณโดยใช้สถิติผลการออกหวยมาเป็นสูตรคำนวณคิดค้นสูตร และวิเคราะห์สูตรแบบโบราณ ไม่ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการวิเคราะห์ วิเคราะห์จากสถิติ และใช้ส่วนประกอบอื่นบ้างเล็กน้อย เช่น เลขประจำวันออก หรือหนังสือหวยบางเล่มมาช่วยในการตัดสินใจ ขั้นสุดท้าย เพื่อให้เหลือตัวเลขที่น้อยตัว และน้อยชุดที่สุด แต่ข้อมูลการวิเคราะห์ 99 % ใช้ของตนเอง

สถิติ กด2 อ.นำชัย ประจำปี 2558

งวด/รางวัล ผลสลากฯ 2ตัวท้าย รว1 3ตัวท้าย รว1 รางวัลเลขท้าย2ตัว
16 มกราคม 2558
1 กุมภาพันธ์ 2558  155537-79 เด่น 9 และ 97ตัวกลับ
16 กุมภาพันธ์ 2558
1 มีนาคม 2558
16 มีนาคม 2558
1 เมษายน 2558
16 เมษายน 2558
2 พฤษภาคม 2558
16 พฤษภาคม 2558
1 มิถุนายน 2558
16 มิถุนายน 2558
1 กรกฎาคม 2558
16 กรกฎาคม 2558
1 สิงหาคม 2558
16 สิงหาคม 2558
1 กันยายน 2558
16 กันยายน 2558
1 ตุลาคม 2558
16 ตุลาคม 2558
1 พฤศจิกายน 2558
16 พฤศจิกายน 2558
1 ธันวาคม 2558
16 ธันวาคม 2558
30 ธันวาคม 2558

สถิติ กด2 อ.นำชัย ประจำปี 2557

งวด/รางวัล ผลสลากฯ 2ตัวท้าย รว1 3ตัวท้าย รว1 รางวัลเลขท้าย2ตัว
16 มกราคม 2557  306902-52  เด่น 5
1 กุมภาพันธ์ 2557  180149-95  เด่น 5 ตัวกลับ 59
16 กุมภาพันธ์ 2557
1 มีนาคม 2557
16 มีนาคม 2557
1 เมษายน 2557
16 เมษายน 2557
2 พฤษภาคม 2557
16 พฤษภาคม 2557
1 มิถุนายน 2557
16 มิถุนายน 2557
1 กรกฎาคม 2557
16 กรกฎาคม 2557  468728-45  เด่น 4-5 ถูก 45 ตรงๆ
1 สิงหาคม 2557
16 สิงหาคม 2557  662842-91  เด่น 4 ถูก 42ตรงๆ
1 กันยายน 2557  856763-22   เด่น6-7  63ตรง
16 กันยายน 2557  772269-35  เด่น 2 ถูก 69ตรงๆ  ให้ 926 (ออก269)  ถูกตัวกลับ 53
1 ตุลาคม 2557
16 ตุลาคม 2557  656409-94   ถูกตรงๆ 94
1 พฤศจิกายน 2557  206608-44  ถูกตรงๆ 08
16 พฤศจิกายน 2557
1 ธันวาคม 2557
16 ธันวาคม 2557  948354-90  เด่น 4 ตรงๆ 54  เด่น 9
30 ธันวาคม 2557 461704-57  เด่น 4 ตรงๆ 04  เด่น 7

สถิติ กดอ.นำชัย ประจำปี 2556

งวด/รางวัล ผลสลากฯ 2ตัวท้าย รว1 3ตัวท้าย รว1 รางวัลเลขท้าย2ตัว
16 มกราคม 2556  820981-08  เด่น8 ตัวกลับ18
 ตัวโต๊ด 198   
1 กุมภาพันธ์ 2556 565566-66  เด่น 6 / 66  66
16 กุมภาพันธ์ 2556  368257-09  เด่น 2 ตัวกลับ 75
1 มีนาคม 2556
16 มีนาคม 2556
1 เมษายน 2556
16 เมษายน 2556
1 พฤษภาคม 2556
16 พฤษภาคม 2556
1 มิถุนายน 2556
16 มิถุนายน 2556
1 กรกฎาคม 2556
16 กรกฎาคม 2556
1 สิงหาคม 2556 356435-82  เด่น3 ฟันธง35  ตรงๆ 435 82 
16 สิงหาคม 2556 321327-20  เด่น 2 ตรงๆ 27
1 กันยายน 2556  548123-05  ถูกตรงๆ 23
16 กันยายน 2556  562684-63  ถูกตรงๆ 84
1 ตุลาคม 2556
16 ตุลาคม 2556  963289-60 ถูกฟันธงตรงๆ 89
1 พฤศจิกายน 2556  739804-47 ฟันธง 47
16 พฤศจิกายน 2556
1 ธันวาคม 2556
16 ธันวาคม 2556  341767-79  ถูกตรงๆ 67  เด่น 7
30 ธันวาคม 2556

สถิติย้อนหลังปีก่อนๆ