กด2 อ.นำชัย

โทร 1900 222 111
กด 2 อ.นำชัย
วิเคราะห์ตัวเลขมาแล้วไม่น้อยกว่า 35 ปี คำนวณโดยใช้สถิติผลการออกหวยมาเป็นสูตรคำนวณคิดค้นสูตร และวิเคราะห์สูตรแบบโบราณ ไม่ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการวิเคราะห์ วิเคราะห์จากสถิติ และใช้ส่วนประกอบอื่นบ้างเล็กน้อย เช่น เลขประจำวันออก หรือหนังสือหวยบางเล่มมาช่วยในการตัดสินใจ ขั้นสุดท้าย เพื่อให้เหลือตัวเลขที่น้อยตัว และน้อยชุดที่สุด แต่ข้อมูลการวิเคราะห์ 99 % ใช้ของตนเอง

สถิติ กด2 อ.นำชัย ประจำปี 2560

งวด/รางวัล ผลสลากฯ 2ตัวท้าย รว1 3ตัวท้าย รว1 รางวัลเลขท้าย2ตัว
17 มกราคม 2560
1 กุมภาพันธ์ 2560 05467242  ถูก 72
16 กุมภาพัน 2560
1 มีนาคม 2560
16 มีนาคม 2560
1 เมษายน 2560
16 เมษายน 2560
2 พฤษภาคม 2560
16 พฤษภาคม 2560
1 มิถุนายน 2560
16 มิถุนายน 2560  
1 กรกฎาคม 2560
16 กรกฎาคม 2560
1 สิงหาคม 2560
16 สิงหาคม 2560
1 กันยายน 2560
16 กันยายน 2560
1 ตุลาคม 2560
16 ตุลาคม 2560
1 พฤศจิกายน 2560
16 พฤศจิกายน 2560
1 ธันวาคม 2560
16 ธันวาคม 2560
30 ธันวาคม 2560

สถิติ กด2 อ.นำชัย ประจำปี 2559

งวด/รางวัล ผลสลากฯ 2ตัวท้าย รว1 3ตัวท้าย รว1 รางวัลเลขท้าย2ตัว
17 มกราคม 2559  30437150 ถูกตรงๆ 50 
1 กุมภาพันธ์ 2559
16 กุมภาพันธ์ 2559
1 มีนาคม 2559
16 มีนาคม 2559
1 เมษายน 2559
16 เมษายน 2559
2 พฤษภาคม 2559
16 พฤษภาคม 2559 14173798   เด่น 7 ตรงๆ 37
1 มิถุนายน 2559
16 มิถุนายน 2559 073816-79   เด่น6-8 ตรงๆ16
1 กรกฎาคม 2559
16 กรกฎาคม 2559
1 สิงหาคม 2559 272932-57  เด่น 7 ฟันธง 57
16 สิงหาคม 2559
1 กันยายน 2559
16 กันยายน 2559
1 ตุลาคม 2559
16 ตุลาคม 2559
1 พฤศจิกายน 2559
16 พฤศจิกายน 2559
1 ธันวาคม 2559
16 ธันวาคม 2559
30 ธันวาคม 2559

สถิติ กด2 อ.นำชัย ประจำปี 2558

งวด/รางวัล ผลสลากฯ 2ตัวท้าย รว1 3ตัวท้าย รว1 รางวัลเลขท้าย2ตัว
16 มกราคม 2558
1 กุมภาพันธ์ 2558  15553779 เด่น 9 และ 97ตัวกลับ
16 กุมภาพันธ์ 2558
1 มีนาคม 2558
16 มีนาคม 2558
1 เมษายน 2558
16 เมษายน 2558
2 พฤษภาคม 2558
16 พฤษภาคม 2558
1 มิถุนายน 2558
16 มิถุนายน 2558 64474205   เด่น 7 ตรงๆ 42
1 กรกฎาคม 2558 75904926   เด่น 9 ตรงๆ 49
16 กรกฎาคม 2558
1 สิงหาคม 2558
16 สิงหาคม 2558  03336340 เด่น 6 ตรงๆ 63 
1 กันยายน 2558
16 กันยายน 2558
1 ตุลาคม 2558
16 ตุลาคม 2558
1 พฤศจิกายน 2558
16 พฤศจิกายน 2558
1 ธันวาคม 2558
16 ธันวาคม 2558
30 ธันวาคม 2558

สถิติ กด2 อ.นำชัย ประจำปี 2557

งวด/รางวัล ผลสลากฯ 2ตัวท้าย รว1 3ตัวท้าย รว1 รางวัลเลขท้าย2ตัว
16 มกราคม 2557  30690252  เด่น 5
1 กุมภาพันธ์ 2557  18014995  เด่น 5 ตัวกลับ 59
16 กุมภาพันธ์ 2557
1 มีนาคม 2557
16 มีนาคม 2557
1 เมษายน 2557
16 เมษายน 2557
2 พฤษภาคม 2557
16 พฤษภาคม 2557
1 มิถุนายน 2557
16 มิถุนายน 2557
1 กรกฎาคม 2557
16 กรกฎาคม 2557  46872845  เด่น 4-5 ถูก 45 ตรงๆ
1 สิงหาคม 2557
16 สิงหาคม 2557  66284291  เด่น 4 ถูก 42ตรงๆ
1 กันยายน 2557  85676322   เด่น6-7  63ตรง
16 กันยายน 2557  77226935  เด่น 2 ถูก 69ตรงๆ  ให้ 926 (ออก269)  ถูกตัวกลับ 53
1 ตุลาคม 2557
16 ตุลาคม 2557  65640994   ถูกตรงๆ 94
1 พฤศจิกายน 2557  20660844  ถูกตรงๆ 08
16 พฤศจิกายน 2557
1 ธันวาคม 2557
16 ธันวาคม 2557  94835490  เด่น 4 ตรงๆ 54  เด่น 9
30 ธันวาคม 2557 46170457  เด่น 4 ตรงๆ 04  เด่น 7

สถิติ กดอ.นำชัย ประจำปี 2556

งวด/รางวัล ผลสลากฯ 2ตัวท้าย รว1 3ตัวท้าย รว1 รางวัลเลขท้าย2ตัว
16 มกราคม 2556  82098108  เด่น8 ตัวกลับ18
 ตัวโต๊ด 198   
1 กุมภาพันธ์ 2556 56556666  เด่น 6 / 66  66
16 กุมภาพันธ์ 2556  36825709  เด่น 2 ตัวกลับ 75
1 มีนาคม 2556
16 มีนาคม 2556
1 เมษายน 2556
16 เมษายน 2556
1 พฤษภาคม 2556
16 พฤษภาคม 2556
1 มิถุนายน 2556
16 มิถุนายน 2556
1 กรกฎาคม 2556
16 กรกฎาคม 2556
1 สิงหาคม 2556 35643582  เด่น3 ฟันธง35  ตรงๆ 435 82 
16 สิงหาคม 2556 32132720  เด่น 2 ตรงๆ 27
1 กันยายน 2556  54812305  ถูกตรงๆ 23
16 กันยายน 2556  56268463  ถูกตรงๆ 84
1 ตุลาคม 2556
16 ตุลาคม 2556  96328960 ถูกฟันธงตรงๆ 89
1 พฤศจิกายน 2556  73980447 ฟันธง 47
16 พฤศจิกายน 2556
1 ธันวาคม 2556
16 ธันวาคม 2556  34176779  ถูกตรงๆ 67  เด่น 7
30 ธันวาคม 2556

สถิติย้อนหลังปีก่อนๆ