กด4 สายด่วนเลขเด็ด

โทร 1900 222 111
กด 4 สายด่วนเลขเด็ด
ว้าว! เลขเด็ดเน้นๆ สายที่รวมเลขสุดฮอต อาจารย์สุดฮิตที่โด่งดังในเว็บอภิโชคออนไลน์ ผลงานให้ถูกจังๆมาแล้วไม่น้อยกว่า2งวดติด และมีผู้ติดตามมากที่สุดในช่วงเวลานั้นๆ

สถิติ กด3 อ.สายด่วนเลขเด็ด ประจำปี 2561

งวด/รางวัล ผลสลากฯ 2ตัวท้าย รว1 3ตัวท้าย รว1 รางวัลเลขท้าย2ตัว
17 มกราคม 2561
1 กุมภาพันธ์ 2561  026853-31  ตัวกลับ 35  ตรงๆ 31
16 กุมภาพัน 2561
2 มีนาคม 2561
16 มีนาคม 2561  218559-82 ตัวกลับ 28 
1 เมษายน 2561  412073-85  ตัวกลับ 37  ตรงๆ 85
16 เมษายน 2561
2 พฤษภาคม 2561
16 พฤษภาคม 2561
1 มิถุนายน 2561
16 มิถุนายน 2561
1 กรกฎาคม 2561
16 กรกฎาคม 2561
1 สิงหาคม 2561
16 สิงหาคม 2561
1 กันยายน 2561
16 กันยายน 2561
1 ตุลาคม 2561
16 ตุลาคม 2561
1 พฤศจิกายน 2561
16 พฤศจิกายน 2561
1 ธันวาคม 2561
16 ธันวาคม 2561
30 ธันวาคม 2561

สถิติ กด4 สายด่วนเลขเด็ด ประจำปี 2560

งวด/รางวัล ผลสลากฯ 2ตัวท้าย รว1 3ตัวท้าย รว1 รางวัลเลขท้าย2ตัว
17 มกราคม 2560  145157-25  เด่น 5  ฟันธง 715
1 กุมภาพันธ์ 2560  05467242 ตัวกลับ 24 
16 กุมภาพัน 2560
1 มีนาคม 2560
16 มีนาคม 2560
1 เมษายน 2560
16 เมษายน 2560  816729-40  ตัวกลับ 92 เด่น 4 ตัวกลับ 04
2 พฤษภาคม 2560  008656-35 เด่น 6 ตรงๆ 56  เด่น 3 ตัวกลับ 53
16 พฤษภาคม 2560
1 มิถุนายน 2560
16 มิถุนายน 2560  
1 กรกฎาคม 2560
16 กรกฎาคม 2560
1 สิงหาคม 2560
16 สิงหาคม 2560 715431-37 เด่น 4 ตัวกลับ 13
1 กันยายน 2560  143225-65 ตัวกลับ 56
16 กันยายน 2560  170143-71 ถูก 43 ตรงๆ
1 ตุลาคม 2560
16 ตุลาคม 2560 413494-86   เด่น 4 ตัวกลับ 49 
1 พฤศจิกายน 2560
16 พฤศจิกายน 2560 292391-98  ถูก 91 ตรงๆ
1 ธันวาคม 2560
16 ธันวาคม 2560
30 ธันวาคม 2560

สถิติ กด4 สายด่วนเลขเด็ด ประจำปี 2559

งวด/รางวัล ผลสลากฯ 2ตัวท้าย รว1 3ตัวท้าย รว1 รางวัลเลขท้าย2ตัว
17 มกราคม 2559
1 กุมภาพันธ์ 2559
16 กุมภาพันธ์ 2559
1 มีนาคม 2559  43968606  เด่น 8 ตรงๆ 86  เด่น 6
16 มีนาคม 2559 13491832 ตัวกลับ 81
1 เมษายน 2559
16 เมษายน 2559
2 พฤษภาคม 2559
16 พฤษภาคม 2559
1 มิถุนายน 2559
16 มิถุนายน 2559  
1 กรกฎาคม 2559
16 กรกฎาคม 2559
1 สิงหาคม 2559 272932-57  เด่น 2-9 ตัวกลับ 23 ตัวกลับ 329 เด่น 7
16 สิงหาคม 2559
1 กันยายน 2559
16 กันยายน 2559
1 ตุลาคม 2559
16 ตุลาคม 2559
1 พฤศจิกายน 2559  785438-86 ตรงๆ 38 
16 พฤศจิกายน 2559
1 ธันวาคม 2559
16 ธันวาคม 2559 43528635  ตัวกลับ 86
30 ธันวาคม 2559

สถิติ กด4 สายด่วนเลขเด็ด ประจำปี 2558

งวด/รางวัล ผลสลากฯ 2ตัวท้าย รว1 3ตัวท้าย รว1 รางวัลเลขท้าย2ตัว
16 มกราคม 2558
1 กุมภาพันธ์ 2558  15553779 เด่น 5 เด่น 9 ถูกฟันธง 79 ตรงๆ
16 กุมภาพันธ์ 2558   00186490 เด่น 6 สามตัว 468 เด่น 9
1 มีนาคม 2558
16 มีนาคม 2558
1 เมษายน 2558
16 เมษายน 2558
2 พฤษภาคม 2558
16 พฤษภาคม 2558 01142138  เด่น 1 ตัวกลับ 12
2 มิถุนายน 2558 38888165  เด่น 5-6 ตรงๆ 65 
16 มิถุนายน 2558
1 กรกฎาคม 2558
16 กรกฎาคม 2558
1 สิงหาคม 2558 51867753 เด่น 3 ฟันธง 35
16 สิงหาคม 2558
1 กันยายน 2558 02109489  ตรงๆ 94 เด่น
16 กันยายน 2558  74314806  เด่น 8 ตรงๆ 48 สามตัวตรง 148 
1 ตุลาคม 2558
16 ตุลาคม 2558
1 พฤศจิกายน 2558
16 พฤศจิกายน 2558
1 ธันวาคม 2558
16 ธันวาคม 2558
30 ธันวาคม 2558  00821702  ตัวกลับ 71  เด่น 2 ตรงๆ 02

สถิติ กด4 สายด่วนเลขเด็ด ประจำปี 2557

งวด/รางวัล ผลสลากฯ 2ตัวท้าย รว1 3ตัวท้าย รว1 รางวัลเลขท้าย2ตัว
16 มกราคม 2557
1 กุมภาพันธ์ 2557  18014995  เด่น 4 ตัวกลับ 59 
16 กุมภาพันธ์ 2557
1 มีนาคม 2557
16 มีนาคม 2557
1 เมษายน 2557 02886695 ตัวกลับ 59 
16 เมษายน 2557
2 พฤษภาคม 2557
16 พฤษภาคม 2557
1 มิถุนายน 2557
16 มิถุนายน 2557
1 กรกฎาคม 2557
16 กรกฎาคม 2557 46872845 เด่น 8 ตัวกลับ 82  ให้ถูก 782 เด่น 4 ถูก 45 ตรงๆ
1 สิงหาคม 2557
16 สิงหาคม 2557
1 กันยายน 2557
16 กันยายน 2557
1 ตุลาคม 2557
16 ตุลาคม 2557
1 พฤศจิกายน 2557 20660844 ถูกตัวกลับ 80 
16 พฤศจิกายน 2557  47980425  เด่น 0 เด่น5 ตัวกลับ 52 
1 ธันวาคม 2557
16 ธันวาคม 2557   94835490  เด่น 3-5 ตรงๆ 54
30 ธันวาคม 2557

สถิติ กด4 สายด่วนเลขเด็ด ประจำปี 2556

งวด/รางวัล ผลสลากฯ 2ตัวท้าย รว1 3ตัวท้าย รว1 รางวัลเลขท้าย2ตัว
16 มกราคม 2556    
1 กุมภาพันธ์ 2556
16 กุมภาพันธ์ 2556 36825709 57   ตัวกลับ 90
1 มีนาคม 2556
16 มีนาคม 2556
1 เมษายน 2556
16 เมษายน 2556
2 พฤษภาคม 2556 60345807 ถูกตรงๆ 07
16 พฤษภาคม 2556
1 มิถุนายน 2556
16 มิถุนายน 2556
1 กรกฎาคม 2556 64690551 51 ตรงๆ
16 กรกฎาคม 2556
1 สิงหาคม 2556
16 สิงหาคม 2556
1 กันยายน 2556
16 กันยายน 2556 56268463  เด่น 8 ถูกตรงๆ 84
1 ตุลาคม 2556
16 ตุลาคม 2556
1 พฤศจิกายน 2556
16 พฤศจิกายน 2556
1 ธันวาคม 2556
30 ธันวาคม 2556

สถิติย้อนหลังปีก่อนๆ