กด3 กูดริชพิชิตโชค

โทร 1900 222 111
กด 3 อ.กูดริชพิชิตโชค
สุดยอดนักคำนวณสถิติเยี่ยม เน้นๆ เก็บสถิติทุกๆ งวดแล้วนำมาคำนวณโดยใช้สูตร ที่ให้ความแม่นยำ ตัดตัวเลขเด่น! ให้โชคกับสมาชิกได้เฮกันบ่ายครั้ง ต้องยกนิ้วให้เลย

สถิติ กด3 อ.กูดริชพิชิตโชค ประจำปี 2561

งวด/รางวัล ผลสลากฯ 2ตัวท้าย รว1 3ตัวท้าย รว1 รางวัลเลขท้าย2ตัว
17 มกราคม 2561
1 กุมภาพันธ์ 2561  02685331  เด่น 3 ตัวกลับ 35
16 กุมภาพัน 2561 30991539   เด่น 9 สามตัว 159  เด่น 3 ตรงๆ 39
2 มีนาคม 2561
16 มีนาคม 2561
1 เมษายน 2561 412073-85  ตัวกลับ 37 สามตัว 037
16 เมษายน 2561
2 พฤษภาคม 2561
16 พฤษภาคม 2561
1 มิถุนายน 2561
16 มิถุนายน 2561
1 กรกฎาคม 2561
16 กรกฎาคม 2561
1 สิงหาคม 2561
16 สิงหาคม 2561
1 กันยายน 2561
16 กันยายน 2561
1 ตุลาคม 2561
16 ตุลาคม 2561
1 พฤศจิกายน 2561
16 พฤศจิกายน 2561
1 ธันวาคม 2561
16 ธันวาคม 2561
30 ธันวาคม 2561

สถิติ กด3 อ.กูดริชพิชิตโชค ประจำปี 2560

งวด/รางวัล ผลสลากฯ 2ตัวท้าย รว1 3ตัวท้าย รว1 รางวัลเลขท้าย2ตัว
17 มกราคม 2560
1 กุมภาพันธ์ 2560
16 กุมภาพัน 2560
1 มีนาคม 2560 978453-78 เด่น 3 ตรงๆ 53  ตัวกลับ 87 
16 มีนาคม 2560  273863-92 ถูกตัวกลับ 368 
1 เมษายน 2560  392785-80  ตรงๆ 85
16 เมษายน 2560
2 พฤษภาคม 2560  008656-35 เด่น 3 ตรงๆ 35 
16 พฤษภาคม 2560
1 มิถุนายน 2560   053630-61 ถูกตรงๆ 61 
16 มิถุนายน 2560  943142-47 ตรงๆ 42
1 กรกฎาคม 2560
16 กรกฎาคม 2560  820327-87  เด่น 7 ตัวกลับ 78
1 สิงหาคม 2560   756519-36  เด่น 5,9 ตรงๆ 19
16 สิงหาคม 2560
1 กันยายน 2560
16 กันยายน 2560 170143-71   ให้ 314 ออก 143
1 ตุลาคม 2560 880714-52   ตัวกลับ 41  ตรงๆ 52
16 ตุลาคม 2560  413494-86 เด่น 8 ตัวกลับ 68
1 พฤศจิกายน 2560  533726-85  เด่น 6-7  ฟันธง 627 ออก 726
16 พฤศจิกายน 2560  292391-98  เด่น 9  ให้ 913 ออก 391
1 ธันวาคม 2560
16 ธันวาคม 2560 955596-89   เด่น 9 -6
30 ธันวาคม 2560

สถิติ กด3 อ.กูดริชพิชิตโชค ประจำปี 2559

งวด/รางวัล ผลสลากฯ 2ตัวท้าย รว1 3ตัวท้าย รว1 รางวัลเลขท้าย2ตัว
17 มกราคม 2559
1 กุมภาพันธ์ 2559 92780009  ให้ถูก 09
16 กุมภาพันธ์ 2559 35636498  ตรงๆ 64 สามตัวตรง 364 89 ตัวกลับ
1 มีนาคม 2559  43968606  ถูกตรงๆ 86   เด่น 6
16 มีนาคม 2559
1 เมษายน 2559
16 เมษายน 2559 221609-87 เด่น 0 ตัวสลับ90  เด่น 8 ตรงๆ 87 
2 พฤษภาคม 2559  39945902 ตัวกลับ 95 เด่น 2 ตรงๆ 02 
16 พฤษภาคม 2559
1 มิถุนายน 2559
16 มิถุนายน 2559 07381679   เด่น 6 ตรงๆ 16  เด่น 9
1 กรกฎาคม 2559 08246053  เด่น 3-5 ฟันธง35ตัวกลับ
16 กรกฎาคม 2559
1 สิงหาคม 2559
16 สิงหาคม 2559 25400433  40 ตัวกลับ
1 กันยายน 2559 638684- 62 48 ตัวกลับ
16 กันยายน 2559  24065042 24 ตัวกลับ
1 ตุลาคม 2559  887102-33 20 ตัวกลับ
16 ตุลาคม 2559  571947-98 เด่น 9 ตรงๆ 98 
1 พฤศจิกายน 2559
16 พฤศจิกายน 2559
1 ธันวาคม 2559
16 ธันวาคม 2559
30 ธันวาคม 2559

สถิติ กด3 อ.กูดริชพิชิตโชค ประจำปี 2558

งวด/รางวัล ผลสลากฯ 2ตัวท้าย รว1 3ตัวท้าย รว1 รางวัลเลขท้าย2ตัว
16 มกราคม 2558
1 กุมภาพันธ์ 2558  15553779 เด่น7 ถูกตรงๆ 37  375ตัวกลับ เด่น7 ถูกตรงๆ 79
16 กุมภาพันธ์ 2558
1 มีนาคม 2558 24023734   ถูกตรงๆ 34
16 มีนาคม 2558 04815192   เด่น 1 ตัวกลับ 15
1 เมษายน 2558  60570470 เด่น 0 ตรงๆ 70 
16 เมษายน 2558
2 พฤษภาคม 2558
16 พฤษภาคม 2558 01142138  เด่น 1 ตัวกลับ 12
2 มิถุนายน 2558  38888165  ตัวกลับ 56
16 มิถุนายน 2558
1 กรกฎาคม 2558 75904926 ตัวกลับ 62 
16 กรกฎาคม 2558
1 สิงหาคม 2558 51867753  เด่น 3 ฟันธง 35
16 สิงหาคม 2558
1 กันยายน 2558 02109489  เด่น 8 ตรงๆ 89
16 กันยายน 2558  74314806  ตัวกลับ 84 สามตัวสลับ 814
1 ตุลาคม 2558  59482507  ตัวกลับ 52
16 ตุลาคม 2558  96863062 ตัวกลับ 26
1 พฤศจิกายน 2558
16 พฤศจิกายน 2558
1 ธันวาคม 2558
17 ธันวาคม 2558 93025508  เด่น 5 ตัวกลับ 80 เด่น 0
30 ธันวาคม 2558

สถิติ กดอ.กูดริชพิชิตโชค ประจำปี 2557

งวด/รางวัล ผลสลากฯ 2ตัวท้าย รว1 3ตัวท้าย รว1 รางวัลเลขท้าย2ตัว
16 มกราคม 2557
1 กุมภาพันธ์ 2557  18014995  เด่น 4 ถูกตรงๆ 49
16 กุมภาพันธ์ 2557
1 มีนาคม 2557
16 มีนาคม 2557
1 เมษายน 2557
16 เมษายน 2557
2 พฤษภาคม 2557
16 พฤษภาคม 2557
1 มิถุนายน 2557  78119818  เด่น 1-8 ตรงๆ 98  เด่น 1 ตัวกลับ 81
16 มิถุนายน 2557  67392095 เด่น 0-9 
1 กรกฎาคม 2557
16 กรกฎาคม 2557 46872845 เด่น 7 เด่น 4 ตัวกลับ 54
1 สิงหาคม 2557 76639182   เด่น 3 ตัวกลับ 19  ตัวกลับ 319 เด่น
16 สิงหาคม 2557  66284291 เด่น4 ถูก 24 ตัวกลับ 19 ตัวกลับ
1 กันยายน 2557   85676322 เด่น6  63ตรงๆ  เด่น 2
16 กันยายน 2557  77226935 เด่น เด่น 3
1 ตุลาคม 2557  37561544  เด่น 5 เด่น
16 ตุลาคม 2557  65640994   ตัวกลับ 90  เด่น 4 ตัวกลับ 49
1 พฤศจิกายน 2557
16 พฤศจิกายน 2557  47980425  เด่น 0 เด่น5 ตัวกลับ 52 
1 ธันวาคม 2557
16 ธันวาคม 2557  94835490  เด่น 5 ตรงๆ 54
30 ธันวาคม 2557 46170457  เด่น 0 ตรงๆ 04 75 ตัวกลับ

สถิติ กด8 อ.กูดริชพิชิตโชค ประจำปี 2556

งวด/รางวัล ผลสลากฯ 2ตัวท้าย รว1 3ตัวท้าย รว1 รางวัลเลขท้าย2ตัว
16 มกราคม 2556    
1 กุมภาพันธ์ 2556
16 กุมภาพันธ์ 2556
1 มีนาคม 2556 97624137  เด่น 4 คู่ชุด 41
16 มีนาคม 2556 96843352  เด่น 2 ตรงๆ 52 
1 เมษายน 2556   57168853 คู่ชุด 88   เด่น 3
16 เมษายน 2556  84384686  โต๊ด 684  ตรงๆ 86
2 พฤษภาคม 2556 60345807  ตรงๆ 07
16 พฤษภาคม 2556  68712556  เด่น5 ตัวกลับ52 เด่น5 ตรงๆ 56
1 มิถุนายน 2556
16 มิถุนายน 2556 28967369  เด่น36 ตรงๆ73 เด่น9 ตัวกลับ96
1 กรกฎาคม 2556
16 กรกฎาคม 2556
1 สิงหาคม 2556 35643582 เด่น 8 ตรงๆ 82
16 สิงหาคม 2556  32132720 ให้ 273 ออก 327
1 กันยายน 2556 54812305   ตัวกลับ 32 ออก 23
16 กันยายน 2556  56268463 เด่น เด่น 3 ตรงๆ 63 
1 ตุลาคม 2556  64788214 ถูกตรงๆ 82 
16 ตุลาคม 2556  96328960 ถูกตรงๆ 89
1 พฤศจิกายน 2556  73980447  ถูกตัวกลับ 40
16 พฤศจิกายน 2556
1 ธันวาคม 2556
30 ธันวาคม 2556

สถิติย้อนหลังปีก่อนๆ